82975 •  
  Pinelo Akademik Araştırmalar Merkezi (PARC), sanat ve sosyal bilimler alanlarında çalışan akademisyenleri uluslararası platformlarda bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

  Merkezine sinema ve görsel sanatları alarak düzenlenecek olan sempozyumlar serisinin ikincisi, “Sanatta Disiplinlerarasılık” üst başlığıyla sinema, fotoğraf ve plastik sanatlar alanlarına odaklanacaktır.

  2017 yılı içinde dünyanın farklı merkezlerinde gerçekleştirilecek olan “Sanatta Disiplinlerarasılık” Sempozyumları, akademisyen ve araştırmacıları sinemanın diğer disiplinlerle olan ilişkisi üzerine düşünmeye ve tartışmaya davet ediyor. Katılımcılar, sözlü veya poster bildirileriyle, İngilizce veya Türkçe olarak bildirilerini sunabilme olanağına sahipler.  Kongrede sunulan bildirilerin İngilizce tam metinler, hakem kurulundan geçtikten sonra ISBN numaralı Sempozyum Bildiri e-Kitapçığı’nda yayınlanacaktır.

   
  * * *
  13-14 Ekim 2017’de Girit’te düzenlenecek olan Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum II: Sinema / Fotograf / Plastik Sanatlar Sempozyumu’na dair detaylı bilgiye üstteki logoyu tıklayarak ulaşılabilir.